HOME DEDICATED SERVER VPS SPAM FILTER GATEWAY SSL Certificates
SIGN UP
 
Contact Uscontact us      Web Hosting Client Logincustermor login    Positive SSL
           Call Us : 0-2462-6758
 
Why choose us?
 
ณ.ปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งเชิงธรุกิจทุกวงการ แต่การใช้งานระบบสารสนเทศ ก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง อาทิ
- ค่าอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ อาทิ Server , Router , Switch เป็นต้น
- ค่าดูแล, บำรุง และ รักษาอุปกรณ์
- ค่าสัญญาณเชื่อมต่อความเร็วสูง เพื่อต่อเข้าสู่เครื่อข่าย อินเตอร์เน็ต
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการจัดการ
- ค่าโปรแกรม บริหารจัดการ ต่าง ๆ
แล้วทำไม่ต้อง ServeBase
เพราะเรามีความชำนาญและความพร้อในเรื่องระบบสารสนเทศเฉพาะ โดยมีปัจจัยดังนี้
1: The Hardware Infrastructure.
เรามีอุปกรณ์ในการใช้งาน ระบบสารสนเทศครบครัน โดยท่านไม่ต้องทำการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและทาง
เรายังรับประกันในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความเสียหายภายใน 6 ชั่วโมง จึงทำให้ธุรกิจของท่าน ไม่สะดุดกับ
เรื่องที่ไม่คาดฝัน
2: The People Infrastructure.
เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องระบบสารสนเทศ ไว้คอยช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้ท่าน
ไม่ต้อง ลงทุนในการจ้างผู้ชำนาญการ ที่มีอัตราจ้างค่อนค้างสูง
3: The Software Infrastructure.
เรามี โปรแกรมบริหารจัดการ ไว้ค่อยบริการท่าน ทำให้ท่านไม่ต้องลงทุนกับ โปรแกรมบริหารจัดการทีมีการพัฒนา
เวอร์ชั่นออกมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หลายครั้งเพื่อการอัพเกรดเวอร์ชั่นของโปรแกรม
4: The Network Infrastructure.
เราได้ติดตั้ง Server ของเราทุกตัว ที่พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง บนระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
[ CAT Telecom ] เป็นระบบเครือข่าย ที่มีความเสถียรสูงสุด จึงทำให้ท่านไม่ต้องกังวลกับเรื่องติดขัด การเชื่อมต่อ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  About Us
  Data Center
  Tems of Service
  Why Us
  Contact Us
  Sign Up Now
 
Dedicated Server
  บริการให้เช่า server เริ่มต้นเพียง
  3,000 บาท/เดือน
  รายละเอียด server
  HP Proliant DL140
  2 x Dual core Xeon 2.8 GHz
  2 GB DDR2 ECC 400Mhz
  500 GB SATAII 7200 RPM
  รายละเอียดเพิ่มเติม
Customers  | SupportAbout Us   |   Data Center  |  Tems of Service |  Affiliate  |   Why Us  
Copyright © 2003 - 2018 Servebase Communication Co.,Ltd. All Right Reserved