บริการ รับออกแบบเว็บไซต์

BASIC

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email
- พื้นที่รวม website และ email 1 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 20GB/เดือน

ADVANCE

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- ระบบค้าขาย online พร้อมตะกร้าสินค้า
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail และ Chat หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email
- พื้นที่รวม website และ email 3 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 100GB/เดือน

PROFESSIONAL

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- ระบบค้าขาย online พร้อมตะกร้าสินค้า
- ระบบ Stock สินค้าค้า Online
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail และ Chat หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email
- พื้นที่รวม website และ email 5 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 300GB/เดือน