สำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์ หลายเว็บไซต์ หรือ ผู้เริ่มต้นทำธุระกิจ Web Hosting

Win-1

3 GB Disk Space
3000 GB Monthly Data Transfer
20 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

Win-2

80 GB Disk Space
8 TB Monthly Data Transfer
100 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

Win-3

150 GB Disk Space
15 TB Monthly Data Transfer
100 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server