เว็บไซต์สำเร็จรูป

รองรับระบบ Social media และ Shopping Carts

Size S Package

พื้นที่ในการเก็บข้อมูลขนาด 1 GB
ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บไซต์
ไม่จำกัดแทมเพลต
50 GB Data Transfer
10 Email Account

Size M Package

พื้นที่ในการเก็บข้อมูลขนาด 2 GB
ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บไซต์
ไม่จำกัดแทมเพลต
100 GB Data Transfer
20 Email Account

Size L Package

พื้นที่ในการเก็บข้อมูลขนาด 3 GB
ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บไซต์
ไม่จำกับแทมเพลต ( Template )
200 GB Data Transfer
50 Email Account

Size XL Package

พื้นที่ในการเก็บข้อมูลขนาด 4 GB
ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บไซต์
ไม่จำกับแทมเพลต ( Template )
500 GB Data Transfer
100 Email Account