เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุระกิจ Web Hosting

R-1

15 GB Disk Space
1.5 TB Monthly Data Transfer
10 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

1,800.00 THB
Kvartalsvis
500.00 Klargjøringsavgift
Bestill nå
R-2

30 GB Disk Space
3.5 TB Monthly Data Transfer
30 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

3,600.00 THB
Kvartalsvis
500.00 Klargjøringsavgift
Bestill nå
R-3

100 GB Disk Space
10 TB Monthly Data Transfer
100 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

7,500.00 THB
Kvartalsvis
500.00 Klargjøringsavgift
Bestill nå
R-4

200 GB Disk Space
20 TB Monthly Data Transfer
250 Domain Name
Unlimited Database Name
Unlimited E-mail Account
Your Name Server

10,500.00 THB
Kvartalsvis
500.00 Klargjøringsavgift
Bestill nå